Grafisk design

Brosjyrer/informasjonsmateriell
Kundemagasiner
Jubileumsbøker/årsrapporter
Annet

Fra idéløsning til ferdig trykksak med prosjektoppfølging og tett dialog med kunde uten fordyrende mellomledd. I større oppdrag er Geir Esben Østbye (Tidevann) min samarbeidspartner. Vi er dessuten hverandres back up. Jeg trekker også inn fotograf eller tekstforfatter ved behov.

Jeg er utdannet grafisk designer ved Westerdals reklameskole (1980-82). Etter noen år i reklamebyrå (Benton & Bowles 1982-88) har jeg jobbet selvstendig/frilans.